ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

  
Για πώληση ή ενοικίαση ακινήτου μεγαλύτερου των 50,00 τ.μ. θα πρέπει να εφοδιαστείτε με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Π.Ε.Α. είναι τα κάτωθι:


1) Αντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη με Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
2) Αντίγραφο Τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο)
3) Αντίγραφο ΚΑΕΚ (Αριθμός Κτηματολογίου) ή εναλλακτικά Αριθμός πρωτοκόλλου δήλωσης στο κτηματολόγιο με Kωδικό Iδιοκτησίας.
4) Αντίγραφο Κατόψεων του χώρου
5) Αντίγραφο Τοπογραφικού
6) Αντίγραφο Αδείας Πολεοδομίας
7) Αντίγραφα Λογαριασμών ΔΕΗ
8) Αντίγραφα Λογαριασμών κοινοχρήστων, όπου αναφέρεται η κατανάλωση πετρελαίου / φυσικού αερίου
9) Μελέτη θερμομόνωσης (σε περίπτωση που η Οικοδομική Άδεια έχει βγει απο 01.01.1980 έως 30.09.2010)